Tjänster


Med kunskap, erfarenhet och nya perspektiv tillför vi energi, omvärldsbevakning och nära support i verksamhetens arbete med kompetensförsörjning! 


Vi hjälper vård- och omsorgs verksamheter och företag att:

* identifiera, kartlägga och följa upp kompetens och introduktion

* tydliggöra kompetensutvecklingsaktiviteter

* beskriva karriärvägar inom vård- och omsorgsyrken.


Vi stödjer er genom processledning, rådgivning och utbildning!Kontakta oss när det passar, vi är bara ett mail eller samtal bort!


Erbjudande

Processledning inom kompetensanalys, kompetensplanering, kompetensutveckling, kompetensstegar och introduktion av medarbetare.

 

Kompetensanalys och kompetensplanering

Identifiera, kartlägga, planera för och följa upp kompetens i verksamheten. Underlag för prioritering och beslut vid verksamhetsplanering och utvecklingssamtal.


Kompetensutveckling

Utveckla, tydliggöra och samordna kompetensutvecklingsaktiviteter som erbjuds.


Kompetensstegar

Utveckla och skapa tydliga kompetensstegar som beskriver möjlig yrkesutveckling.

 

Onboarding – introduktion

Utveckla, skapa struktur och standards så medarbetarna får en god start och att strukturerard uppföljning är möjlig.

 

 


Utbildning och workshops om kompetensförsörjningsprocessen, kompetensutvecklingsaktiviteter och IT stödet ProCompetence.


Kompetensförsörjningsprocessen

Workshop om kompetensförsörjningsprocessen ger kunskap om hur verksamheten kan arbeta strukturerat och systematiskt med att utveckla, behålla och attrahera medarbetare.

 

Kompetensutvecklingsaktiviteter

Workshop utifrån verksamhetens behov som inspirerar och tipsar om kompetensutvecklingsaktiviteter.


ProCompetence 

Kunskap om hur IT stödet används och hur kartläggning och rapporter kan användas i utvecklingssamtal och som underlag för verksamhetsutveckling. 


 


 


 


Rådgivning, inspiration och support för ledningsgrupper, chefer och verksamheter inom kompetensförsörjning. 


Rådgivning

Rådgivning kring kompetensplanering, kompetensutveckling och onboarding. 


Inspiration

Omvärldsbevakning av kompetensutvecklingsaktiviteter.


Support

Support när du behöver, fysiskt när det behövs och digitalt när det är möjligt.

Copyright © All Rights Reserved